Utförda renoveringar

Föreningens fastighet och mark är generellt väl underhållet och har sedan ombildning till brf genomgått flera större åtgärder.

2015    Montering av extra isolerrutor (med 4mm energiglas) för energibesparing i
             samtliga av föreningens fönster och balkongdörrar samt byte av tätningslister 
2015    Rengöring samt målning av fastighetens yttertak
             + åtgärdat samtliga punkter i besiktningsprotokoll
2015    Renovering och relining av avloppsstammar i fastighetens bottenplatta
2015    Spolning av fastighetens avloppsstammar
2014    Iordningsställande/upprustning av innergård                
2014    Fristående takbesiktning                                           
2014    Brandinspektion, utbildning och brandskyddsdokumentation
2014    Rensning och översyn av fastighetens dagvattenavlopp
2014    Upprättande av 10-årig underhållsplan                  
2012    Byte av stamventiler och termostatstyrda elementventiler
2012    Spolning av stammar i kök och badrum
2012    Installation av fibernod i källaren
2011    Översyn av pannrum och installation av ny reglerutrustning
2011    Installation av värmeslingor tak
2010    OVK-besiktning
2009    Energideklaration                 
2009    Renovering tvättstuga
2008    Installation av säkerhetsdörrar                               
2008    Renovering av trapphus                                         
2007    Balkongbyggnation mot innergård           
2004    Inköp av tvättmaskiner och torktumlare
2004    Installation säkerhetsgrindar källare                 
2004    Installation ny dörr till bakgård
2003    Renovering av avloppsstammar kök + bad 
2003    Renovering av badrum
2003    Rörstamsbyte vatten                                                         
2002    Renovering, målning av yttertak
2002    Fasadrenovering samt  balkongrenovering balkonger våning 5
2002    Renovering av fönster och balkongdörrar
2002    Dragning av nya elstammar, ny huvudcentral, tre-fasel, nya elstigare