Underhållsplan

Kommande renoveringar 2015-2024

Enligt UC + brandsyn. Utöver normalt löpande underhåll bör föreningen planera för följande renoveringar under den kommande 10-årsperioden.

 

2015     
Innergården
- Justering av trappsteg och stensättning samt putsning av trappa
enligt offert / 24 000 kr ex moms

Fönster och balkongdörrar
- Platsbyggd isolerruta för energibesparing
enligt offert / 174 800 kr + 16 700 kr ex moms
- Översyn fönsterkarmar och bleck i samband med installation
uppskattad kostnad / 50 000 kr ex moms

Avlopp och rör i bottenplatta
- Rörrenovering spillvattenledningar i bottenplatta + byte golvbrunn i tvättstuga
enligt offert / 464 000 kr ex moms

Takarbeten enligt punkter i besiktningsprotokoll
- Efterdragning och tätning av taksäkerhetens infästningar med träkloss på takets insida
- Åtgärda infästning för stege till skorsten till höger från taklucka som är lös i genomgående bult
- Åtgärda skarvjärn och lösa bultar vid gångbrygga på taknock
- Rengöring av fotrännor som leder vatten till stuprör
- Montering av nät på skorstenar som skydd mot att fåglar ej får tillträde till pipor
- Utreda om TV-antenn på taket fortfarande används, om inte bör den demonteras ned
- Ommålning av takplåt
uppskattad kostnad samtliga punkter / 100 000 kr ex moms

Brandarbete enligt punkter i besiktningsprotokoll
- Tätning av genomföringar från soprum i källare samt i brandcellsgränser in till grannfastighet vid taknock med tätning minst klass E160
- Brandgasventilering bör anordnas i trapphus. Förslagsvis använda översta trapphusbalkong, Dörr ska vara lätt öppningsbar utan verktyg
uppskattad kostnad samtliga punkter / 20 000 kr ex moms

Pannrum
- Fix enligt protokoll från Fastighetsägarna (beställt av Eva)
uppskattad kostnad samtliga punkter / 10 000 kr ex moms

Entrédörr
- Renovering av port / byte av port
uppskattad kostnad samtliga punkter / 50 000 kr ex moms

Arbete förråd källare och vind
- Ev. ombyggnad av befintliga förråd / samtliga väggar utförs i typ Troax Classi
enligt offert / 127 400 – 133 400 kr ex moms    

 

2016
- Underhåll av ventilationskanaler kök / forcering av riktig köksfläkt och grundventilation, kökskanal
- Ventilationsbesiktning OVK
- Ommålning av trapphus, kontroll av infästningar räcke/ledstänger samt markering av första och sista steget i varje trappdel med avvikande färg
- Ommålning tvättstuga, ev inköp av nya tvättmaskiner och torktumlare
- Ommålning av övriga källarlokaler + soprum, väggar och golv
- Renovering / ommålning av hiss + ny armatur
- Renovering av golv på vädringsbalkonger
- Målning/behandling av nya balkongplattor + underhåll på golv på kungsbalkonger + översyn av balkongernas vattenavrinning + kontroll av balkongräcken

 

2017             
- Översyn av fastighetens fasader samt tätning av sprickor och tvättning/omfärgning
- Ommålning hängrännor
- Pannrum, växlarna börjar bli gamla och kan behövas bytas inom en 10-årsperiod
- Renovering av hyreslägenhet

 

2018             
- Underhållsspolning av stammar

 

2019             
- Energideklaration

 

2022              
- Ventilationsbesiktning OVK

 

2023              
- Byte kablage tv-anläggning

 

2024              
- Underhållsspolning av stammar
- Kontroll av radongashalt enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning

 

Underhållsplan ytterligare noteringar från besiktningsrapport
- Vattenledningar från källare till kök är ej bytta
- Enligt uppgift så ska en boende köpt 2 stycken 1:or och slagit ihop dessa till en lägenhet. Det måste finnas bygglov och ritningar på ändringen och föreningen ska ha det dokumenterat