Aktuella löpande avtal

Anticimex

Skadebesiktning vid skada, Försökringspremie hussvamp,
Försäkringspremie självriskersättning

Avtalstid: 2014-04-10 till 2015-04-09
Uppsägningstid: 3 månader före försäkringstidens utgång annars förlängs avtalet automatiskt 3 år i taget.
Kostnad per år: 9 258 kronor ink moms.
Bör sägas upp. Har kollat med försäkring Bolander och detta bör ingå i själva försäkringen. Har beställt ett ex av det avtal vi har med Anticimex då jag inte kan hitta något i källaren (jill 2015-01-15)

AW Jonaesson Bleck & plåtslageri

Kontrakt snöskottning av yttertak
Avtalstid: 15 oktober tom 15 april varje år.
Uppsägningstid: om uppsägning ej skett senast den 15 oktober innevarande år gäller avtalet nästkommande period.
Kostnad per år: 3 000 kr exklusive moms per fastighet.

Com Hem

Distributionsavtal kabel-tv
Första avtalsperiod tom: 2014-01-09.
Avtalslängd: 24 månader.
Uppsägningstid: senast 12 månader före avtalsperiodens utgång.
Kostnad per år: cirka 27 500 kronor inklusive moms.

ENAB serviceavtal

Serviceavtal takvärme / slingor
Avtalet inkluderar årlig översyn och kontroll av takvärmeanläggning samt garanterad inställelsetid för felsökning.
Avtalslängd: 5 år.
Avtalets startdag: 2012-10-01.
Uppsägningstid: skriftligt senast 3 månader före avtalsperiodens utgång.
Kostnad per år: 3 050 kr exklusive moms (årlig indexjustering).

Fastighetsförsäkring Bolander & Co Adeförsäkring i Trygg Hansa

Inloggning: https://www.bolander.se   Anvnamn: 7696047575    Lösen: y3R4Bk
Avtalstid: Årsvis med start 2015-01-01 till 2016-01-01
Kostnad per år: 18 415 kronor.

Fastighetsägarna

Avtal om återkommande funktionskontroll av värmeanläggning 
Avtalstid:  1992-10-01 och ett år framåt.
Uppsägningstid: 3 månaderföre varje avtalstids utgång.
Kostnad per år: 7 623 kronor ink moms (Fastighetsägarna kan utan uppsägning ändra avgift med hänsyn till rådande lönekostnad).

Fortum elavgifter

Abonnemang: 735 999 102 103 852 848 (cirka 15 745 kvh/år = 22 100 kr).
Abonnemang: 735 999 102 103 852 831 (cirka 2 220 kvh / år = 3 600 kr).
Inloggning: https://www.fortum.com/countries/se/pages/default.aspx
Anvnamn: jill@merakommunikation.se    Lösen: mingata1
Mätmetod: Månadsavläsning.
Kostnad per år: 28 000 kronor (enligt bokslut 2013).

Fortum uppvärming

Central inkopplad: 1994-11-16
Abonnemang: Fjärrvärme Trygg
Inloggning: https://www.fortum.com/countries/se/pages/default.aspx 
Anvnamn: jill@merakommunikation.se    Lösen: mingata1
Mätpunktsnummer: 10472
Faktisk förbrukning 2014: 1 760 kWh (2014-10-03).
Mätmetod: Månadsavläsning.
Kostnad per år: 199 000 kronor (enligt bokslut 2013).
Beräknad fjärrvärmeprognos 2015: 154 175 kr

FSB Sverige

Avtal brandskyddsinspektion och brandskyddsdokumentation
Avtalstid: 3 år med start 2014-04-23
Uppsägningstid: 1 månad innan avtalsslut, annars förnyas avtalet för ny avtalsperiod.

HI3G

Hyresavtal basstation
Avtalstid: från och med 2002-08-26 till och med det månadsskifte som inträffar efter 10 år.
Uppsägningstid: ska ske senast 9 månader före avtalsperiodens utgång, i annat fall förlängs avtalet med 3 år vid varje tillfälle och med samma uppsägningstid.
Hyra: 73 065 kronor per år, 2013 (hyresändring sker 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning).

Kone

Serviceavtal hiss - skötsel och tillsyn av fastighetens hiss samt förebyggande underhåll
Avtalstid: avtalet trädde i kraft 18 december 2001 och gäller årsvis till den sista december.
Uppsägningstid: 6 månader före avtalets utgångstid.
Kostnad per år: 2 100 kr exklusive moms (årlig indexjustering).

MBF grundavtal

Ekonomisk och administrativ förvaltning
Avtalstid: 2002-01-01 till 2002-12-31
Uppsägningstid: skriftlig uppsägning 6 månader före avtalstidens utgång annars förlängsa avtalet 1 år i taget.
Kostnad per år: 36 600 kronor (enligt bokslut 2013).

MBF tilläggstjänster

Skanning och elektronisk attest av fakturor samt avtalshantering
Avtalstid: 2013-09-25 till 2014-09-25.
Uppsägningstid: 6 månader före avtalstidens utgång annars förlängs det ytterligare ett år.
Kostnad per år: Skanning och elektronisk attest av fakturor 1 515 kronor exklusive moms (indexreglerat).
Avtalshantering uppsagt 2014-09-28.

Stokab nyttjanderättsavtal

Nyförläggning och installation av fibernod
Avtalstid: 25 år från avtalets undertecknande 2010-10-10.
Uppsägningstid: 9 månader innan avtalstidens utgång. Annars förlängs avtalet med 5 år.

Söderlås

Behörighetsavtal Assa Twin Combi 4800 för reglerad service samt tillverkning av låscylindar och nycklar inom låssystemet
Systemägaren godkänner att servicestationen förvarar samtliga systemuppgifter enligt "Avtal kombinationshandlingar".
Avtalstid: 5 år från undertecknat avtal 2007-09-08.
Uppsägningstid: 12 månader innan avtalstidens utgång.
Kostnad per år: 0 kr.

Trappstädning

Vanadis Care
Kostnad per år: 18 000 kr exkl. moms
(Wandab städservice uppsagt september 2015)

Vatten och avlopp

Stockholm vatten
Kostnad per år: 23 000 kronor (enligt bokslut 2013).

Webbsida och webbdomän

Hemsida: www.vitklippan.se
Admin av sida: www.webnode.se  
Användarnamn: jill@merakommunikation.se   Lösen: mingata
Avtalstid webbhotell: 2014-10-19
Förnyelsedatum webbhotell: 2016-10-19
Årlig kostnad:  1 597 kr ink. moms (betalt till och med förnyelsedatum).

Domän: www.vitklippan.se
Registrar: www.webnode.se  
Användarnamn: jill@merakommunikation.se   Lösen: mingata
Avtalstid domän: 2014-10-19
Förnyelsedatum domän: 2019-10-19
Årlig kostnad: 179 kr ink. moms (betalt till och med förnyelsedatum).

Webbtjänst - nyhets- och informationsbrev

Inloggning: www.mailchimp.se  
Användarnamn: jill@merakommunikation.se   Lösen: Brfvitklippan-30
Årlig kostnad:  0 kr.