Brandskyddsarbete

Interaktiv mall för brandskyddsbesiktning

2015 FSB Rapport Årskontroll

Pärmen

Regelverk

Åtgärder besiktningsprotokoll 2014

Nedan de punkter föreningen behöver åtgärda enligt senaste Brandskyddsinspektion 2014. I högerspalten samtliga tillhörande dokument för föreningens systematiska brandskyddsarbete.

Anmärkning 1:

Trapphuset ska vara brandcellsavskilt från intilliggande utrymmen. De genomföringar i väggen som påträffades från soprummet bör tätas i lägst klass EI60.

Anmärkning 2:

Dörrar från trapphuset mot källargångar bör förses med dörrstängare (2 st). Även dörr mot vindsplan bör förses med dörrstängare.
ÅTGÄRDAT 2014

Anmärkning 3: 

Brandgasventilering bör anordnas i trapphuset. Förslagsvis används översta balkongdörren. Det är då viktigt att denna är lätt öppningsbar utan verktyg.

Anmärkning 4: 

Tvättstugan saknade släckutrustning vid besiktningstillfället. En skumbrandsläckare monterades upp samt skyltades.
ÅTGÄRDAT 2014

Anmärkning 5:

Nakna glödlampor i gemensamhetsutrymmen bör förses med kåpa.
ÅTGÄRDAT 2014

Anmärkning 6:

I torkutrymme på vindsplan påträffades vad som verkade vara brister i brandcellsgränsen in till grannfastigheten uppe vid taknocken. Det rekommenderas att man använder tätningsmaterial såsom brandskum för att vidtaga åtgärder för att förebygga rökspridning.