Styrelsens sidor

Ekonomi och fakturor
- Föreningskonto behållning 2016-07-01: 538 840 kr
- Aktuell låneskuld och aktuella låneuppgifter:
2016-08-11 (jill)
Beställt ett nytt engagemangsbesked från sbab

ComHem vs fibernod
2016-06-20 (veronica)
Bra att veta: I paketet ingår 18 analoga Tv kanaler och 9 digitala kanaler (1, 2, 4, 6 24, kunskapskanalen, barnkanaler, axess och Fox). För de digitala kanalerna måste man självklart ha en box. Jag tror att det kan vara bra att informera detta till alla nya lägenhetsinnehavare.

Fastighetsägarna
2016-08-11 (jill)
Kontakt tagen med Mattias.Lagerback@fastighetsagarna.se, 08-617 76 31, frågan tas vidare efter 22 augusti då Mattias är tillbaka från sin semester.

Enligt besiktningsprotokoll från i våras:
- Temperaturdifferenser samt obalans i värmesystem bör följas upp och åtgärdas
Översyn av termostater i lägenheter
- Trasig termostat Linn Blomqvist på våning 3

Peter Sotare
2016-08-11 (jill)
Mailat Gudrun på Peter Sotare:
Vi har fått en offert från er på åtgärder efter ovk-besikning. I offerten finns inte alla delar med. Vi skulle vilja ha kostnadsförslag och förslag på lösning också på kursiverade punkter nedan:
- LGH 1405: Leijermalm: Kanalansluten spisfläkt, kanalens täthet ej verifierad (2)
- LGH 1205: Stoehrel: Klagar på tobaksrök (0)
- LGH 1002: Novoa: Kanal från kök, donstyp ej avsett för självdrag (1)
- LGH 1002: Novoa: Kanal till duschrum, don trasigt (1)
- LGH 1001: Kataja: Kanal från kök, tilluftverkan i frånluftkanal (1)
- Rumsventilation är generellt försmutsad, bör rengöras (1)
- Tilluft saknas till samtliga lägenheternas rum, bör åtgärdas (1)

 

 

Trasig termostat
Linn Blomqvist på våning 3
 
Jag har just talat med ComHem. Bra att veta: I pakettet ingår 18 analoga Tv kanaler OCH 9 digitala kanaler (1,2,24,kunskapskanalen, barnkanaler, 4, 6, axess och Fox). För de digitala kanalerna måste man självklart ha en box.
Jag tror att det kan vara bra att informera detta till alla nya lägenhetsinnehavare.
 
Åtgärder för bättre tillluft i samtliga lägenheter fans såvitt jag minns inte med. Kanske har de bara tagit de åtgärder vi måste ta itu med. Det sistnämnda är bara en rekommendation. Men om vi nu ska göra en massa jobb så bör vi titta på detta också tänker jag. Du kan kanske maila offerterna igen.
 
 
Se också svar angående allmänna “trivselregler” från MBF:
Vi har inte några generella ”trivselregler” men när det gäller störningar så finns det svar på vanliga frågor på hyresgästföreningens hemsida. Bland annat så står det att man måste acceptera ljud och störningar som hör till ett normalt liv när man bor i flerfamiljshus.
 
Renoveringar och åtgärder
Avloppsfrågor och vatten
VVS-firma om avlopp I källare + avlopp i lgh 25. Samt kontrollera vattentryck i fastigheten.
El
- Komplettera elskåp med propphuvar.
 
Fönster
- Infobrev för att följa upp installation av energifönster.
 
Rensning av ventilationskanaler + ovk-besiktning enligt offert
Peter Sotare: 08-643 35 86
2: skall åtgärdas för efterbesiktning, 1: bör åtgärdas  0: endast upplysning
- LGH 1405: Leijermalm: Kanalansluten spisfläkt, kanalens täthet ej verifierad (2)
- LGH 1205: Stoehrel: Klagar på tobaksrök (0)
- LGH 1002: Novoa: Kanal från kök, donstyp ej avsett för självdrag (1)
- LGH 1002: Novoa: Kanal till duschrum, don trasigt (1)
- LGH 1001: Kataja: Kanal från kök, tilluftverkan i frånluftkanal (1)
- Rumsventilation är generellt försmutsad, bör rengöras (1)
- Tilluft saknas till samtliga lägenheternas rum, bör åtgärdas (1)
 
Rapport funktionskontroll fjärrvärmecentral
Mattias Lagerbäck
Fastighetsägarna 08-617 76 00
- Temperaturdifferenser samt obalans i värmesystem bör följas upp och åtgärdas
 
Övrigt arbete
  * Fönstermålning / Översyn fönsterkarmar och bleck 
  * Brandarbete enligt punkter i besiktningsprotokoll samt branddörr balkong vån 5
    - Tätning av genomföringar från soprum i källare samt i brandcellsgränser in till grannfastighet 
      vid taknock med tätning minst klass E160 
    - Brandgasventilering bör anordnas i trapphus. Förslagsvis använda översta trapphusbalkong, 
      Dörr ska vara lätt öppningsbar utan verktyg 
    - Propphuvar saknas på el-centralerna
    - Planlägga brandbesiktningar
* Installation av ramp gatuplan till hissplan, enligt bifogad offert, 11 000 kr https://www.youtube.com/watch?v=kBCKoxJihTA
  * Peter Sotare, kanaldokumentation, besiktning och täthetsprovning av imkanaler kök
  * Innergården Justering av trappsteg och stensättning samt putsning av trappa / offert / 24 000 kr ex moms
 
Övriga frågor att ta vidare
- Sophantering / plombera sopnedkast
- Information till boende om fläkt i tvättstugan 
- Nät på skorstenar
- Grus till innergården
- Anticimex: Från Bolander: Om ni har problem med hussvamp så ska ni ha kvar försäkringen i Anticimex, då det inte är något som ingår i den vanliga saneringsförsäkringen (tilläggsavtal). Det ni skulle kunna göra är att stämma av om Nomor utför samma arbete och vad det kostar? Det skulle kunna underlätta att bara ha en leverantör av saneringen
- ÅSKLEDARE blev uppmärksammad på att det går en åskledning under vårt innertak på vinden som är jordat i ett rör som sen går ner till ett expansionskärl. Bör kollas att det faktiskt fungerar.
- Cyklarna i källaren
- Trapphusets ledstänger