Styrelsen jobbar med budget för 2015

04.10.2014 18:10

I november är det dags för styrelsen att börja budgetarbetet inför 2015. Vi tycker att vår ekonomi är i gott skick med en total låneskuld på 3.2 miljoner och ett rörligt kapital 470 000 kronor på vårt konto. Ett kapital som vi framöver ämnar att använda till diverse underhållsarbeten av vår fastighet.

De renoveringar som ligger närmast i tid är vårt tak som behöver rustas upp lite och målas om. Vi kommer också att undersöka alla rör i husets bottenplatta som är i stort behov av renovering.

Även trapphusbalkongerna mot framsidan behöver en översyn och där är det främst balkonggolven som har sett bättre dagar. På innergården kommer vi troligen att renovera trappan och de dagvattenavlopp som löpen intill husets sockel. Vi återkommer med mer information kring detta när det är dags att sätta igång med jobben.