Några ord om brandskydd och brandsäkerhet

18.08.2014 18:25
Styrelsen har genomfört en brandinspektion av fastigheten och några av styrelsen har genomgått brandskyddsutbildning. Vi kommer under hösten att jobba vidare med systematiskt brandskyddsarbete. 
 
Bland annat kommer alla boende få varsin ny brandvarnare som vi nämnde vid årsstämman. Bara att plugga i batterierna och montera upp på lämplig plats i lägenheten.
 
Om olyckan skulle vara framme är det av stor vikt att hålla utrymningsvägar fria och absolut ingenting får bli stående i trapphuset. Inga cyklar, barnvagnar, dörrmattor, möbler mm, i entrén, på våningsplanen eller i källargången. Vid en brandinspektion kan föreningen bli bötfälld. Vi hoppas ni respekterar detta. Cyklar och barnvagnar får placeras innanför källardörrarna. Övrigt får ni placera i ert förråd eller inne i lägenheten.