Fastighetsfakta A-Ö

Andrahandsuthyrning

Blankett för andrahandsuthyrning. Fyll i och lämna 1 original + 3 kopior till någon i styrelsen.

Avgifter och hyror

Avgifts- och hyresavier skickas kvartalsvis. De består av en A4-sida med information och en A4-sida med tre inbetalningskort (en för varje månad). Avgifter och hyror skall vara föreningen tillhanda senast sista dagen i månaden. Avgiften/hyran betalas alltid i förskott vilket betyder att februari-hyran betalas i slutet av januari, mars-hyran i slutet av februari osv.

MBF aviserar avgifter och hyror via bankgiro. Om du önskar kan du betala via autogiro. För ansökan: fyll i och skicka in blankett autogiroanmälan till MBF. Autogiro börjar gälla när du får en bekräftelse från MBF/din förening. Blanketten skickar du till MBF, Källgatan 14, 722 11 Västerås.

Balkonger

Fastigheten har fyra vädringsbalkonger och två kungsbalkonger (vån sex) mot gatan samt tre kungsbalkonger mot innergård (vån sex) från byggåret. Mot innergården finns ytterligare tio utanpåhängande balkonger, byggår 2007, med ett ramverk av stål som är fyllt med armerad lättbetong. Räcken av svartmålat stål.

Cykelförråd

I anslutning till tvättstugan finns ett separat utrymme för cyklar. 

Data / TV

Föreningen är ansluten till ComHem. Installerades 2003.
Installation av fibernod i källaren skedde 2012.

Dörrar och låssystem

Föreningen bytte till säkerhetsdörrar på samtliga bostadsrätter 2006. Dörrar som ger ljudminskning, ökad säkerhet (inbrott) och brandklassning. Samtidigt installerade föreningen ett slutet låssystem, tidningshållare vid varje dörr samt postboxar i anslutning till entrén.

Elinstallationer

Föreningen alla el-installationer, el-stigare, el-centraler, mätartavlor och kablar är bytta 2002. Samtliga elinstallationer håller en bra standard och kommer inte kräva några större renoveringar på många år. 

Fasader

Husets fasader är renoverade 2002. Fasader med stomme av murtegel är putsade med en färgad sprit- och slätputs. 

Fastighet

Förenigen består av ett bostadshus med ett trapphus, sex våningsplan, en källare samt en vind. 

Fönster och balkongdörrar

Fastighetens fönster och balkongdörrar är av trä med kopplade 2-glasbågar som kan vara från 1964. Föreningens fönster är renoverade och ommålade 2002.  Montering av extra isolerrutor (med 4mm energiglas för energibesparing) i samtliga fönster och balkongdörrar samt byte av tätningslister är utfört hösten 2015.

Mark

Fastighetens markområden är anlagda vid byggnadsåret 1930 och omfattar husets yta samt en innergård på 188 kvm. Innergården är upprustad våren 2014 med nygrusade ytor, stenläggningar, rabatter samt gräsmatta. Vid upprustning av innergård skedde även en översyn samt rensning och upprustning av baksidans tre dagvattenavlopp. Framsidan av fastigheten har endast trottoar. 

Ordningsregler

Alla grundläggande regler för ditt boende i Brf Vitklippan finns i våra stadgar.

Socklar

Husets socklar är av slätputs av cement som är cirka 70 cm hög (innergård cirka 1,2 meter). Väggen över sockel upp till cirka 3 meter (endast framsida) består av spritputs med grövre kornighet med en skrovlig fin yta.

Sophantering

På varje våningsplan finns ett sopnedkast. Själva soprummet ligger direkt innanför entrédörren till höger. Föreningen har ingen egen sopsortering men i nära anslutning till fastigheten finns en återvinnigsstation för papper, tidningar, plast, glas och kartoner. Använd den gärna - allt som återvinns där minska föreningens kostnader för sophämtning.

Tak

Husets yttertak är utfört i bandtäckt dubbelfalad plåt. Kompletteringsytor runt skorstenar är utfört i enkelfals. Taket är kompletterat med värmekablar i hängrännor för att undvika isbildning vintertid. 

Fastighetens tak är besiktigat av fristående besiktningsman våren 2014: ”Generellt sett är yttertak i god kondition, inga större ingrepp är nödvändiga. Sköts underhåll av yttertak i form av rengörning av fotrännor och målning plåt vart 10-13 år kommer takplåt att klara ca:30-40 år till. Detta är då sett till dagens förutsättningar med oinredd vind. Dock kan visst behov av plåtbyte finnas runt skorstenar under denna tid.”

2015 så utförde föreningen åtgärder på taket enligt besiktningsprotokoll samt målade om taket.

Trapphus

Har marmorplattor i trappor och på våningsplan. Golven är mycket tåliga och bra. Trapporna har räcke/ledstänger av trä samt stål. Väggar och tak är målade.

Tvättstuga

Tvättstugan är belägen i källarplanet med två tvättmaskiner, två torktumlare, en mangel och ett torkskåp. Tvättstugan är renoverad år 2004 med nya maskiner. 2009 målade vi väggar, golv och tak samt installerade ett nytt torkskåp. 

Vatten och avlopp

Under 2003 re-linade föreningen alla stående avloppsstammar i fastigheten. Samtliga badrum är renoverade med nya avloppsgrodor och liggande rör i badrumsgolv samt kakeloch klinkers. I samband med detta skedde även byte av badrummens samtliga vattenstammar samt vattenstammar till kök byttes i källarplanet.

2015 renoverade och re-linades samtliga avloppsstammar i fastighetens bottenplatta. I samband med detta skedde även en spolning av fastighetens avloppsstammar.

Ventilation

Bostadshuset har självdragsventilation med undantag för tvättstugan som har mekanisk ventilation. I vissa lägenheter är det monterat kolfilterfläktar. Godkänd obligatorisk ventilationskontroll är utförd år 2010.

Värme / UC

Fastigheten är försedd med fjärrvärme och leverantör är Fortum. Uppvärmning sker med vattenburen värme i radiatorer. Stamventiler är bytta och nya termostatstyrda elementventiler är monterade 2012. Livslängden på det mesta i undercentralen ligger på 20-30 år, rörens livslängd på minst det dubbla. Undercentralen sköts på driftavtal.